říj 17
2020

Informace k dnešnímu usnesení vlády ČR, které omezuje sportovní aktivity následovně:

Sportovní aktivity toto rozhodnutí omezuje následovně: „Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy“.

Pro nás to znamená: jelikož jsme oddíly (volejbal,badminton a plavání) , které jsou organizované sportovními svazy , že naše tréninkové a soutěžní aktivity jsou beze změn . Omezení se týká fotbalu, kde venkovní akce je do 20-ti osob a vnitřní do 10-ti osob.